Arkitekturprosjektet Elgsletta bro

Elgsletta nederst ved Akerselva har blitt sett på som et utrygt sted å gå. Narkosalg og sprøytespisser har preget området. Rodeo arkitekter AS fikk i oppdrag av en gruppe utbyggere, ledet av Skanska og Entra, å lede en arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppen skulle finne en strategi for hvordan de på best mulig måte kunne oppgradere området rundt parken Elgsletta ved Akerselva. Et av temaene var sikkerhet.

Rodeo arkitekter kom blant annet med et forslag til en ny bro. Høsten 2018 ble Elgsletta bro åpnet. Dette er en gangbro over Akerselva nedenfor Legevakten i Oslo. En bro binder to bydeler sammen, og håpet med broen er at det vil føre til mer trafikk, aktiviteter og mindre narkotikasalg i området. De to bydelene den binder sammen har mange studenter og parker.

Binder sammen byen

En bro er et byggverk som lager vei over hindringer. I dette området var hindringen Akerselva. Dette er ikke bare en bro, men også et håp om et trygt område med mer liv, kafeer og aktiviteter. En etterlengtet forbindelse mellom to bydeler som mange gruet seg for å besøke. Nå blir det et område som alle kan benytte seg av og nyte.

På åpningsdagen av broen sa ordfører Marianne Borgen at broen er med på å styrke felles- og grøntarealer og at den er med på å binde byen sammen. Leder av byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen, sa at det er noe poetisk over å bygge en bro. En mur skiller oss, mens en bro binder oss sammen. Klikk her for å lese mer om broens åpningsdag: (https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/en-ny-snarvei-over-akerselva#gref)

Et spleiselag

Elgsletta bro ble bygget takket være et skikkelig spleiselag. Dette har vært et godt samarbeid mellom aktører i næringslivet, politikken og offentlige etater. Det unike spleiselaget er mellom Oslo kommune, Entra, Anton B Nilsen Eiendom, Obos og Skanska. Det spesielle og uvanlige med dette samarbeidet er at alle deltakerne ble med frivillig, uten noen form for tvang. Alle ønsket å bidra til et tryggere område.

De fire næringslivsaktørene tok halve regningen på over 5,4 millioner kroner. Resten av regningen ble betalt av Oslo kommune. Grunnen til det store spleiselaget er at aktørene ønsket å oppruste området. De så for seg et område med mer folkeliv, kafeer, butikker og sist men ikke minst ønsker de at det skal bli trygt å gå i den nedre delen av Akerselva.

Et prisvinnende design

Doga-merket het tidligere «Merket for god design». Dette er en av de mest prestisjefulle norske prisene innen design- og arkitekturprosjekter. En nasjonal anerkjennelse der design og/eller arkitektur har vært viktig for nye nyttige tjenester, produkter, bygg eller byrom. Prisen kan bli delt ut til prosjekter innenfor alle sektorer og disipliner. Sundtkvartalet AS fikk denne prestisjefulle prisen for arkitekturprosjektet Elgsletta bro.

Juryens begrunnelse var at det var på høy tid at det ble bygget en bro i dette området siden broen har vært regulert siden 1991. De kommenterte også at broen symboliserer hva mennesker kan få til når de samarbeider. Belysningen blir også tatt med i begrunnelsen, siden lyset er stemningsfylt og trygghetsskapende. Her kan du lese mer om Doga-merket (https://doga.no).

En vanskelig bro å bygge

Mange hensyn måtte vurderes når denne broen skulle bygges. Høydeforskjellen mellom øst- og vestsiden av Akerselva er så stor at stigningen ikke oppfyller kravene til universell utforming. En riktig stigning hadde vært 50 meter, og ikke 20 som broen er nå. Kajakkpadlere må kunne komme under med kajakkene. Arkitektene måtte passe på at lysene ikke kom ned i vannet, ettersom gyteklar laks tåler ikke direkte lys.

Katalysator

Broen kan også bli en katalysator for utvikling av byrommet. Når folk kan komme seg tørrskodd over Akerselva, kan det bli aktivt på begge sider av elven. Kanskje kan broen også skape mer aktivitet i parken. Elgsletta bro har ikke bare flott arkitektur og design, men er også et symbol på et sjeldent samarbeid der ønsket var økt aktivitet og trygghet.