Sweco – et arkitektfirma for fremtiden

Hos Sweco er det fremtiden som er i fokus. For tiden jobber Swecos byggingeniører med innemiljøet på et nytt sykehus som skal være klar til å ta imot pasienter om fem år. Trafikkingeniørene hos Sweco arbeider blant annet med en ny t-banelinje. Dette skal gjøre det lettere å reise kollektivt for mange passasjerer om ti år. Sweco er veldig opptatt av å være i forkant.

Sweco er også opptatt av å levere best mulig resultat og tjenester av høy kvalitet. For dette arkitektfirmaet er det helt grunnleggende å forstå kundens behov, og å levere best resultat. Firmaet lover sørge for at kunden får den kompetansen som situasjonen krever. Sweco har for øvrig kompetanse til å løse de fleste utfordringer, og det skal være lett å jobbe med dette firmaet.

Visualisering

Hos Sweco skreddersyr de visualiseringer til kundens behov. Visualiseringen viser prosjektets omfang og utseende, og kan være alt fra enkle skisser til avanserte 3D-filmer, så her er utvalget bredt. Noe som er veldig praktisk ved å bruke Sweco, er at de deler prosjektet inn i flere nivåer, f.eks. er nivå én den enkle løsningen, mens nivå to er litt mer avansert.

Sweco bruker BIM-verktøy som gir mange muligheter til å gjøre kommunikasjonen enklere og som maksimerer prosjektgjennomføringen i de ulike prosjektene. BIM-koordinatoren anlegger prosedyrer og rutiner for BIM-interaksjon og hjelper prosjektgrupper med å sørge for god dataflyt mellom ulike deler og aktører, noe som gjør det tydelig hvilken nytte hver av aktørene oppnår ved å bruke BIM. BIM-verktøyet sørger for at aktørene oppnår målet sitt.

Plan og arkitektur

Utemiljøet spiller en viktig rolle for Sweco. Dette er for å skape trivsel og bedre levevilkår. Sweco baserer arbeidet på estetikk, funksjon og miljø. Landskapsarkitektene og planleggerne arbeider mye for å anlegge prosjekter og løsninger for fremtiden. Swecos landskapsarkitekter er veldig opptatt av økologisk, økonomisk og sosial bærekraft, som er prinsipper som ivaretas. Det er viktig å samarbeide med kunden og brukere.

Swecos rådgivere utarbeider hele tiden arealplaner som skal forsikre verdier og skape nye verdier som betrakter økologisk, økonomisk og sosial bærekraft. Det er viktig med god prosesstyring og kommunikasjon, i og med at det forsikrer best mulig resultat med tanke på kostnader, kvalitet og ressurser. Sweco har god kompetanse på arealplanlegging, og dette er befestet i en tydelig ledelse.

Miljø og klima

Sweco har god kunnskap om gjenoppretting av vassdrag. Swecos ingeniører, landskapsarkitekter og biologer jobber sammen for å finne løsninger som er mest mulig bærekraftig for kundene. Sweco foreslår tiltak som minsker miljøavtrykket og bistår samfunnet med å adaptere seg et klima som er endret. En kan påvirke miljøet mer, jo tidligere miljøet settes i fokus i et prosjekt. Swecos miljøspesialister arbeider med å forutse klimaendringene.

Sweco jobber kontinuerlig med ferskvannsbiologi og vannressursforvaltning. Det er førsteprioritet å bistå kundene med å jobbe stadig mer med ferskvannsbiologi og vannressursforvaltning. Oppgavene består i å bistå kundene med å istandsette gamle miljøsynder og restaurere vassdrag. Dette er ikke bare positivt for klientene, men for hele samfunnet. Det er vanskelig å unngå at moderne byer påvirker miljøet, men effekten kan minimeres.

Sjømat

Sjømatnæringen er et viktig aspekt hos Sweco, og firmaet har i mange år bidratt med kompetanse på feltet. Sweco tilbyr fagpersoner fra mange fag. De har også god kompetanse når det gjelder smoltanlegg, og bidrar til å anlegge miljømessig og økonomisk bærekraft for kundene. Sweco forsikrer at anlegget fikses på en energieffektiv og energivennlig måte, og de hjelper kundene med å oppgradere anlegg hvis det trengs.

Samferdsel

Det er viktig for Sweco å ha muligheten til å komme seg fra A til B på en trygg og effektiv måte, og dette er en faktor som gjør byen attraktiv å bo i. Swecos samferdselseksperter har god kompetanse når det kommer til utvikling av transportsystemer som gjør det enklere for befolkningen å reise kollektivt. Sweco utvikler veier, broer, tunneler, jernbaner og mye mer.