Arkitekturprosjektet Støperiet i Bergen – et fremtidsrettet bydelsprosjekt

Støperiet i Damsgårdsveien i Bergen er et arkitekturprosjekt som ble ferdigstilt sensommeren 2013. Arkitekturprosjektet var en del av et større bydelsprosjekt i et område som tidligere har vært industriområde. Her bygget de altså nytt med utgangspunkt i historie og industri. Støperiet er et av flere byggeprosjekter der den langsiktige planen har vært å skape et bydelsområde med helhetlige muligheter for beboerne.

Med LINK arkitektur og dette spennende arkitekturprosjektet har Bergen fått et nybygg som både står i kontrast til og harmonerer med det gamle jernstøperiet. Selve jernstøperiet, som er et industribygg fra 1860-tallet, er vernet og kunne dermed ikke rives. Det er imidlertid blitt restaurert. Det arkitekttegnede Støperiet er så plassert på stylter over den gamle bygningen, som tidligere ble brukt til produksjon av støpejern.

Et moderne og kult, men krevende arkitektonisk byggeprosjekt

Støperiet er en del av en større utbygging på Damsgård, og arkitekturen er et særdeles moderne og spennende arkitektonisk prosjekt. Det var imidlertid også krevende å bygge, da det verneverdige jernstøperiet ikke måtte ødelegges eller endres i byggearbeidene. Her skulle stillaser settes opp i umiddelbar nærhet til den gamle bygningen under, mens det høymoderne Støperiet skulle ruve over den.

Et stort antall bygningsarbeidere, prosjektledere og andre involverte var med på selve byggeprosessen. Blant annet var det også hele tiden et godt samarbeid med fylkeskonservatoren i Bergen, som var sparringspartner og godkjente fremdriften underveis. Det var også viktig at den arkitektoniske planen og konstruksjonene ble fulgt for å gi et topp moderne uttrykk, men samtidig bevarte det historisk viktige bygget i byen.

Moderne arkitektur basert på historiske tradisjoner

Selve Støperiet er tegnet og konstruert med grunnlag i jernstøperiets historiske tradisjoner. Både visuelt uttrykk og konstruksjonsløsninger gjenspeiler dette. Støperiet består av to bygninger, og begge strekker seg over det gamle jernstøperiet. Totalt inneholder leilighetskompleksene 45 topp moderne leiligheter i ulike størrelser. De minste er 35 kvm, de største hele 98 kvm. Enorme stålkonstruksjoner bærer bygget, som er flettet helhetlig sammen med den gamle støperibygningen.

De spesielle vinduene i byggene er utformet med utgangspunkt i jernstøperiet. Formålet var å skape et helhetlig, men samtidig fremtidsrettet og moderne uttrykk. Ved å inkludere de skråstilte vinduene i nybygget, kunne arkitektene hente opp linjer fra jernstøperiet, noe som skaper balanse mellom vår tid og eldre industritradisjoner. Resultatet er et vakkert og iøynefallende bygg som viser nyere tids arkitektur på historisk grunn.

Det gamle jernstøperiet er bevart og tatt i bruk

Som del av helhetskonseptet Verket i Damsgårdsveien er det gamle jernstøperiet bevart og restaurert med fylkeskonservatoren med på laget. Utvendige og innvendige skader er reparert for å kunne bevare den gamle bygningen. I arbeidet fulgte de gamle håndverkstradisjoner og byggemetoder. I rekonstruksjonsarbeidet ble ingenting overlatt til tilfeldighetene, men utført med tradisjonelle verktøy og konstruksjonsmetoder. Vinduer og treverk er skiftet ut, men bevart i gammel stil.

I det gamle bygget er det etablert en dagligvarebutikk, men selve bygningen er intakt, og skiltingen er nøytral. Dermed fremstår industribygningen slik den en gang var, mens den også har fått ny bruk og nytte i et moderne og fremtidsrettet boområde. Det nye arkitekturbygget er plassert slik at det gamle bygget er godt synlig under nykonstruksjonen, med godt med luft over taket opp til nybygget.

Bygget med miljø og fremtiden i tankene

For arkitektene og utbyggerne har det vært viktig å være fremtidsrettet hele veien. De har skapt et leilighetskonsept som er bygget med miljø i fokus. Både energiløsninger og materialbruk har vært basert på moderne byggemetoder med miljøvern og energiøkonomisering som viktige elementer. Alt fra avfallssortering og varmegjenvinning har vært en del av prosessen, helt fra byggestart til hvilke sorteringsmuligheter som skal være tilgjengelige for beboerne.

Sentralt og gjennomtenkt boligområde ved Puddefjorden

Med leilighet i Støperiet bor du sentralt ved Puddefjorden og Puddefjordsbroen som nærmeste nabo. Leilighetene er gjennomtenkt, moderne og har høy kvalitet. Utsikten er formidabel, og alle fasiliteter finnes rett om hjørnet. Området fremstår idyllisk, men samtidig høyst fremtidsrettet. Her kan du bo i moderne omgivelser på historisk grunn, med alle fasiliteter og muligheter like om hjørnet og i kort avstand fra Bergen sentrum.